Auntie Anne's là thương hiệu cafe & pretzel nguồn gốc từ Mỹ, được BCI chính thức mua nhượng quyền từ công ty Focus Brand vào năm 2019. Auntie Anne's mang lại những trải nghiệm mới mẻ dựa trên 3 giá trị cốt lõi của thương hiệu: chuẩn Mỹ, thủ công và tươi mới. Hiện nay, BCI đang điều hành 3 chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng

Thong ke