Năm 2016, BCI chính thức mua nhượng quyền thương mại thương hiệu trà sữa hàng đầu Châu Á – Gong cha từ Công ty TNHH Gong cha Việt Nam.

Thong ke